Ledenadministratie

 

U hebt belangstelling voor de Zwijndrechtse Lawn tennis Club “ De Drie Heugels “, kortweg D.D.H.

 

Contributies

In verband met een ledenwerfactie zal er geen entreegeld worden berekend.

Senioren € 150,-
Meidengroep 18 t/m 21 jaar € 125,-
Junioren 8 t/m 17 jaar € 82,50
Ukkies 4 t/m 7 jaar € 25,-
Rustend lid* € 35,-
Donateur € 25,-

* Rustende leden zijn leden die vanwege een blessure, ziekte of zwangerschap een seizoen niet kunnen spelen (in overleg met het bestuur).

 

Een nieuw seniorlid betaalt het eerste jaar €99,95 (actietarief), een nieuwe middengroeper € 84,95 en een junior 49,95.
Elk jaar neemt een aantal leden deel aan de zaterdag- (junioren en senioren), zondag- (junioren en senioren), dinsdag- (dames) en woensdagcompetitie (junioren).
De trainingen bij D.D.H. worden verzorgd door de Tennisschool van Bart van de Ploeg.
Het is niet toegestaan dat niet-leden training bij D.D.H. volgen.

 

Jaarlijks terugkerende evenementen zijn:

  • Bridgeavonden (winter)
  • Vrijwilligersavond
  • Nieuwjaarsreceptie
  • Snerttoernooi
  • Recreatieve toernooien in de maanden juni (mixed teams), juli en augustus (damesteams en herenteams)
  • Clubkampioenschap (1 dag, zondag)


Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 april. Wanneer men een lidmaatschap wenst te beëindigen, kan dat uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie, vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. Indien u lid wenst te worden, dan verzoeken wij u het aanmeldingsformulier af te drukken en vergezeld van 1 pasfoto (zwart-wit of kleur) te zenden aan de ledenadministratie.

Pas na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier (voor minderjarigen ook handtekening van ouder of voogd) en een bijgevoegde pasfoto kunnen wij overgaan tot de officiële inschrijving.

Aanmeldingsformulier

 

Met sportieve groeten,
Het Bestuur.

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.
Heeft u een vraag ?

Heeft u een vraag ?