Mentor DDH

Iedereen kan zich voorstellen hoe het voelt om als nieuw lid voor het eerst op het tennispark te verschijnen.

Je ziet allerlei groepjes. Je vraagt je af hoe hier ooit tussen te komen. DDH beschikt over een aantal leden, die zich bereid hebben verklaard om de taak van mentor op zich te nemen. Zij worden via de ledenadministratie op de hoogte gehouden van nieuwe leden.

Een der mentoren neemt contact op met het nieuwe lid om te peilen hoe de eerste ervaringen zijn als nieuw DDH lid. Indien nodig gaat de mentor in op vragen van het nieuwe lid. De mentor reikt mogelijkheden aan om je snel thuis te voelen binnen DDH.
Te denken valt aan tennislessen, racketochtenden, tennisladder, bardiensten, aansluiting bij bestaande tennisgroepjes.

De mentor zal er alles aan doen om nieuwe leden snel een positief DDH-gevoel te geven.

 

Het Bestuur

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.
Heeft u een vraag ?

Heeft u een vraag ?