Jaarmailing

Algemene informatie tennisvereniging  Z.L.T.C . “DE DRIE HEUGELS“

 

SPELERSPAS
Het is niet toegestaan een spelerspas van 2015 of ouder te gebruiken. Bij het zoek raken van de spelerspas dient u dat direct door te geven aan de ledenadministratie (0180-611819). Er zal dan een duplicaatpas worden besteld.  

VERVANGINGSPAS
Ieder D.D.H. lid dat zijn of haar spelerspas is vergeten, kan gebruik maken van een vervangingspas, na betaling van € 1,50 . De betaling loopt via het kasregister. Er wordt een boek bijgehouden betreffende de vervangingspassen. Dit kan maximaal 2x per jaar. Na afloop van het spelen moet u de pas inleveren aan de bar. Tegen overleg van de vervangingspas en kassastrook ontvangt u de € 1,50 terug. Terugbetaling kan uitsluitend op de dag van afgifte.Gedurende de maand april zijn er geen vervangingspassen.Wanneer u bardienst heeft en een vervangingspas moet afgeven, treft u daarvoor een duidelijke instructie aan in het WieWatWaar- boek. (kastje onder de telefoon)

INTRODUCTIEPAS
Introduceren kost € 3,00 per keer. Er zijn slechts twee introductiepassen op het park aanwezig. Men kan altijd introduceren, mits er een introductiepas aanwezig is.Wanneer er activiteiten gepland zijn kan de ruimte beperkt zijn.Ieder lid mag maximaal drie keer per seizoen iemand introduceren. Iemand mag slechts drie keer per seizoen geïntroduceerd worden. Er wordt een introductieboek bijgehouden. De betaling loopt via het kasregister. Wanneer u bardienst heeft en een introductiepas moet afgeven, treft u daarvoor een duidelijke instructie aan in het WieWatWaar- boek. (kastje onder de telefoon) Leden van Ter steeghe, Heer Jan, de Topspinhal en Hiaten mogen gratis geïntroduceerd worden.

NIEUWE LEDEN
Ook dit jaar wordt aan nieuwe leden een zgn. mentor gekoppeld. Deze mentor neemt contact op met  nieuwe leden en eventuele vragen kunnen zij aan hem of haar kwijt. Coördinator is Kees Groeneveld.

 VAKANTIEPAS
Wanneer een D.D.H.-lid iemand te logeren heeft in de maanden juli en augustus, die graag een aantal keren wil tennissen, bestaat de mogelijkheid om een vakantiepas te kopen. De vakantiepas kan iedere willekeurige dag ingaan en is 15 aaneengesloten dagen geldig. Tevens is het mogelijk om deze pas aan te vragen voor 6 weken (de schoolvakantie). De kosten voor 15 dagen zijn € 15,00 en voor 6 weken € 25,00.De vakantiepas is aan te vragen bij de ledenadministratie (0180-611819). 

BAANVERLICHTING
Wanneer er ‘s avonds niemand meer tennist, wordt aan de bardienst of aan de laatste spelers verzocht de baanverlichting uit te doen.

RUSTEND LID
Het omzetten van het gewone lidmaatschap naar een rustend lidmaatschap is mogelijk. Een verzoek om rustend lid te worden moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur via de ledenadministratie.

 

TRAINER
Komend jaar zullen onze trainingen verzorgd worden door tennisorganisatie MATCH. Verdere informatie, zoals het inschrijfformulier voor de zomertrainig volgt in de maand februari via de website van MATCH: www.matchtennis.nl.  

 
SPELERSPAS 2015
Alle leden, waarvan de volledige contributie tijdig is bijgeschreven op de rekening van de penningmeester, of welke via automatisch incasso is voldaan en leden die zich ingeschreven hebben voor hun bardienst, kunnen hun spelerspas afhalen in het clubhuis tijdens de open dag op zaterdag 28 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur. Tevens kan de pas worden opgehaald op maandagavond 6 april tussen 19.00 en 20.00 uur.

Wanneer u geen gelegenheid heeft om uw pasje op een van deze 2 data af te halen, of wanneer op dat moment uw volledige contributie nog niet is bijgeschreven dan kunt u een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe opsturen naar de ledenadministratie: Mireille Swank, van Ravesteyndreef 52, 2992 HA Barendrecht. 

CONTRIBUTIE:
 Op de algemene leden vergadering werd de contributie als volgt vastgesteld:

Leden:

Zonder automatisch incasso Met automatisch incasso
Seniorleden (22 jaar en ouder) € 152,50 € 150,00
Middengroep (18 t/m 21 jaar) € 127,50 € 125,00
Junioren (8 t/m 17 jaar) €   85,00 €   82,50
Ukkie-lid (t/m 7 jaar) €   27,50 €   25,00
Rustend lid €   37,50 €   35,00
Donateur €   27,50 €   25,00


In verband met de ledenwerfactie is wederom besloten dat de contributie voor het eerste jaar lidmaatschap voor volwassenen € 99,95 bedraagt en voor jeugdleden € 49,95! Bovendien zal er 25% korting worden gegeven op de contributie van het lid dat 1 nieuw lid aanbrengt en 50% korting van het lid dat twee nieuwe leden (senior-junior- of middengroeplid) aanbrengt voor de vereniging. In het geval dat een lid drie nieuwe leden aanbrengt is voor dat lid in dat seizoen geen contributie verschuldigd.  

Indien iemand een incidenteel betalingsprobleem heeft, kan met de penningmeester een regeling getroffen worden. Wel dient men dan binnen 14 dagen na ontvangst van deze mailing telefonisch contact met de penningmeester, Ben Meeder, op te nemen (078-6121410). Tijdens de hierboven genoemde algemene ledenvergadering werd verder besloten dat er een gezinskorting wordt gegeven voor gezinnen of samenwonenden, indien zij met drie of meer leden op hetzelfde adres woonachtig zijn. De gezinskorting bedraagt dan 5% van het totaal verschuldigde bedrag aan contributie.  

 

Het bestuur van D.D.H.

 

DDH logo medium

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.